Prekių grąžinimas ir keitimas

 

 12.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti prekę, pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

 12.1.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, jeigu prekė yra kokybiška, nesugadinta, nebuvo panaudota, pakeista ar kitaip iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

 12.1.2 Pardavėjui gavus pranešimą elektroniniu paštu (elektroniniame laiške Pirkėjas nurodo norimą grąžinti prekę bei prekės užsakymo numerį) apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, Pirkėjas prekes Pardavėjui grąžins per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.

 12.1.3. Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 7 dienas Pirkėjui bus grąžinta už prekę sumokėta pinigų suma.

 12.1.4. Jeigu Pardavėjui grąžinta prekė bus panaudota, sugadinta, pakeista ar kitaip neatitiks prekinės išvaizdos reikalavimų, pardavėjas pasilieka teisę Pirkėją informuoti apie nustatytus trūkumus ir nepriimti grąžinamos prekės.

 12.1.5. Greitai gendančių prekių, prekių užklijuotose pakuotėse, kurių nebegalima grąžinti, kai pakuotė jau pažeista, grąžinimas nėra galimas.

 12.1.6. Pirkėjo patirtos išlaidos, grąžinant Pardavėjui prekes, nėra kompensuojamos.

 12.2. Prekių grąžinimo taisyklės sudarytos remiantis Civilinio kodekso nuostatomis bei LR Vyriausybės nutarimu dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (2001 m. birželio   11 d. Nr. 697, 2014 m. redakcija).

 12.3 Prekių, kurios patenka į Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatytą sąrašą daiktų, kurių pardavėjas neprivalo pakeisti ar grąžinti už juos pirkėjui pinigų, jeigu parduoti daiktai   yra tinkamos kokybės, tokių kaip parfumerijos, kosmetikos ir tualetinių preparatų, higienos, išpakuotų sveikatos apsaugos prekių ir kitų, Pardavėjas neprivalo pakeisti ar grąžinti   už juos pirkėjui pinigus.

 12.4. Vadovaujantis vartotojų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti   Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vtat.lt, jos teritoriniams   padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/