Pirkimo taisyklės ir sąlygos

Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės") sudarytos norint užtikrinti Pirkėjo ir UAB Karibus (toliau "Pardavėjas") teises, nustatyti pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo bei grąžinimo tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, privatumo politiką bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu www.belamu.lt internetinėje parduotuvėje (toliau "Internetinė parduotuvė") susijusias nuostatas.

1.2. Norėdamas naudotis Internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Atlikdamas užsakymą Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, jog susipažino su visomis galiojančiomis Taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis.

1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra laikomas bet kuris asmuo, perkantis Internetinėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po jų pakeitimo atliktiems užsakymams. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2020 m. rugsėjo 2 d.

 

2. Informacija apie pardavėją

 

2.1. Internetinės parduotuvės valdytojas ir Pardavėjas yra įmonė UAB Karibus, įmonės registracijos kodas 303341682, buveinės adresas Savanorių pr. 104, Kaunas LT-44147, PVM mokėtojo kodas LT100009164711.

2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją galima rasti puslapyje Apie mus.

2.3. Pardavėjo kontaktinę informaciją galima rasti puslapyje Kontaktai.

 

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 

3.1. Pirkėjas, apsilankęs Internetinėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui reikalingus Pirkėjo duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti.

3.2. Užsisakyti prekes Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali dviem būdais: užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje (sukurdamas paskyrą) ir prisijungdamas prie paskyros arba neregistruodamas Internetinėje parduotuvėje paskyros (svečio teisėmis), tačiau prekių užsakymo patvirtinimo formoje pateikęs užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo duomenis.

3.3. Pirkimo - pardavimo sutartis (toliau "Sutartis") laikoma sudaryta ir prekių užsakymas gautas, kai:

3.3.1. Pasirenkant už suformuotą prekių krepšelį apmokėti elektronine bankininkyste, banko pavedimu, PayPal ar bankine mokėjimo kortele, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ ir apmoka bendrą prekių krepšelio kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant visus papildomus mokesčiai (pristatymo, pervedimo mokesčiai ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių yra, ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.3.2. Pasirenkant už suformuotą prekių krepšelį apmokėti banko kortele, kuomet jos yra pristatytos į paštomatą, pristatančiam kurjeriui grynaisiais pinigais arba banko kortele, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, tuo sutikdamas su bendra prekių krepšelio kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant visus papildomus mokesčiai (pristatymo, pervedimo mokesčiai ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių yra.

3.3.3. Pasirenkant už suformuotą prekių krepšelį banko kortele arba grynaisiais pinigais atsiimant prekes parduotuvėje, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, tuo sutikdamas su bendra prekių kaina,į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant visus papildomus mokesčiai (pristatymo, pervedimo mokesčiai ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių yra.

3.4. Patvirtindamas Pirkėjo pateikto prekių užsakymo gavimą ir Sutarties sudarymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą elektroninį laišką, kuriame pateikiami visi esminiai prekių užsakymo duomenys.

3.5. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu, sudarytos Sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

3.6. Gavęs vykdymui Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą, Pardavėjas patikrina ar visos užsakyme nurodytos Prekės (pagal jų pobūdį, kiekį) yra Pardavėjo sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų prekių Pardavėjas negalės pristatyti Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pirkėjas per 1 darbo dieną nuo Sutarties sudarymo monento bus informuojamas apie atitinkamą Prekių užsakymo būseną užsakymo informacijoje nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu ir priims sprendimą dėl jo vykdymo (dalinio vykdymo arba viso prekių užsakymo atsisakymo).

3.7. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. PVM sąskaita faktūra išrašoma Pirkėjo užsakymo metu pateiktais PVM sąskaitos faktūros išrašymo duomenimis. PVM sąskaita faktūra siunčiama el. paštu kuomet Sutartis sudaroma pagal Taisyklių 3.3.1. ir 3.3.2. papunkčiuose išdėstytas sąlygas. Kuomet pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma pagal 3.3.3. papunktyje išdėstytas sąlygas, PVM sąskaita faktūra Pirkėjo prašymu išrašoma atsiskaitymo už prekes parduotuvėje metu. Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Sutarties sudarymo dienos data. Popierinės PVM sąskaitos faktūros kartu su prekių užsakymu siunčiamos tik gavus atskirą Pirkėjo prašymą.

 

4. Prekių kainos, apmokėjimo būdai, tvarka ir terminai

 

4.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir prekių užsakyme yra nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

4.2. Pirkėjas turi teisę naudotis Pardavėjo taikomais ir galiojančiais nuolaidų kodais, lojalumo kortelių nuolaidomis bei lojalumo taškų nuolaidomis, kurios taikomos jų kodus tinkamai įvedus atitinkamuose Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje pateikiamuose informacijos laukuose. Išvardinti nuolaidų taikymo būdai gali keisti galutinę bendrą prekių krepšelio sumą. Nuolaidų kodų, lojalumo kortelių bei Belamu taškų naudojimo sąlygos atskirai išdėstomos šių Taisyklių 14 punkte bei kiekvieno iš išvardinto būdo informacijoje.

4.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš Internetinėje parduotuvėje pateiktų mokėjimo būdų:

4.3.1. naudodamasis elektronine bankininkyste. Elektronine bankininkyste šiose Taisyklėse yra laikoma elektroninė mokėjimų paslauga, vykdoma per atsiskaitymo partnerio paysera.lt sistemą, kurios operatorius yra „Paysera LT“, UAB, arba kita Pardavėjo patvirtinta ir Internetinėje parduotuvėje nurodyta elektroninių mokėjimų paslauga;

4.3.2. naudodamasis PayPal mokėjimo sistema;

4.3.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;

4.3.4. banko pavedimu.

4.4. Jeigu prekės yra pristatomos už Europos Sąjungos ribų, Pirkėjas yra atsakingas už mokesčių, susijusių su gaunamu užsakymu, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie yra taikomi užsakymo gavėjo valstybėje.

4.5. Pirkėjui pasirinkus 4.3.1. ir 4.3.2. papunkčiuose nurodytus atsiskaitymo būdus, Pirkėjas privalo atlikti mokėjimo pavedimą į Pardavėjo sąskaitas ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą Pardavėjui negavus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

4.6. Pirkėjui pasirinkus 4.3.4. papunktyje nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo atlikti mokėjimo pavedimą į Pardavėjo sąskaitas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą Pardavėjui negavus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

 

5. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas, atlikdamas užsakymą, turi pateikti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymą gali būti taikomas papildomas mokestis, pridedamas prie prekių krepšelio kainos, nurodytas Internetinės parduotuvės skiltyje Pristatymas ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės, prekių svorio, dydžio, pristatymo adreso ir/-ar kitų parametrų.

5.1. Prekės Pirkėjui pristatomos vienu iš užsakymo metu pasirinktu būdų:

5.1.1. kurjeriu Pirkėjo užsakymo metu nurodytu pristatymo adresu;

5.1.2. į Pirkėjo užsakymo metu pasirinktą siuntų savitarnos terminalą;

5.1.3. Lietuvos paštu Pirkėjo užsakymo metu nurodytu adresu arba į pašto skyrių.

5.1.4. Į Pirkėjo užsakymo metu pasirinktą Pardavėjo parduotuvę.

5.2. Prekių pristatymas kurjeriu

5.2.1. Priimdamas Prekes, Pirkėjas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti, ar jam perduodama siunta yra nepažeista. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus., bei pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo dokumentą ar patvirtinti prekių priėmimą kitais, Kurjerio rekomenduojamais būdais. Po dokumento pasirašymo ar kitokio Prekių priėmimo – perdavimo patvirtinimo laikoma, kad Prekės buvo perduotos Pirkėjui tinkamos būklės ir be pažeidimų.

5.2.2. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

5.2.2. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes.

5.3. Prekių pristatymas į siuntų savitarnos terminalą

5.4. Prekių pristatymas Lietuvos paštu Lietuvoje

5.5. Prekių pristatymas į parduotuvę

5.6. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Prekių pristatymo terminas gali keistis dėl 3.6. papunktyje išvardintų aplinkybių.

5.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, įskaitant netikslių, netikslių pristatymo duomenų pateikimą, arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir (ar) dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

5.8. Pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento privalo patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

5.9. Pardavėjas nėra atsakingas už Užsakymo pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

6. Prekių kokybė

6.1. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių parametrai (įskaitant, bet neapsiribojant, spalva, dydžiu, forma) gali skirtis nuo realaus prekių spalvos, dydžio, formos
dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių.